Activitatea CCR trebuie să fie analizată și criticată politic!

Activitatea CCR trebuie să fie analizată și criticată politic!
Like Tweet Pin it Share Share Email

Desigur nu partizan, dar este obligatorie abordarea politică!

Activitatea  din ultimii ani a majorității judecătorilor CCR este una mai mult decât pur și simplu criticabilă, este una  abuzivă, chiar anticonstituțională.

Ni se spune, de către unii comentatori ,,înțelepți”,  că nu ar trebui să abordăm politic ceea ce se întâmplă la CCR!?

Dar politica este despre treburile statului, despre deciziile care se iau în legătură cu funcționarea statului, în legătură cu guvernarea statului.

Funcționarea statului este influențată în mod esențial de activitatea celor care formează CCR, deciziile acestora determină activitatea, acțiunile desfășurate de instituțiile și autoritățile publice, CCR normează (,,Sui generis” și în mod abuziv, este adevărat. Dar o face!) activitatea autorităților publice centrale, raporturile, relațiile dintre puterile în stat! Aceasta se întâmplă în România, cu a noastră Curte Constituțională!

Cum să abordăm altfel decât politic, cum să analizăm activitatea CCR altfel decât prin prisma ,,treburilor statului”, a efectelor pe care rezultatul activității sale  le produce în  organizarea și conducerea statului român, a efectelor asupra relațiilor sociale fundamentale din interiorul națiunii române?

Pe de o parte,

Actuala CCR funcționează aberant – raportându-ne la rolul său social, cel de garant al supremației Constituției, de unică autoritate jurisdicțională constituțională în România, rol social deplin circumscris de Constituția României și legea sa specială (Legea 47/1992),  chemată fiind să se pronunțe asupra constituționalității legilor și a existenței unor eventuale conflicte de natură constituțională între puteri– atunci când ajunge să legifereze. Dar o face!

Și o face cu regularitate. Prezența în Deciziile CCR a  expresiei ,,este constituțional dacă… (urmată de conținutul a ceea ce își doresc judecătorii Curții să însemne norma juridică supusă controlului!)”, ,,invenție” aparținând judecătorilor Curții, coroborată cu obligativitatea  considerentelor, a părții argumentative din Deciziile CCR, obligativitate generată tot de o decizie a CCR(sic!), a transformat CCR într-o putere legiuitoare!

Da! Judecătorii CCR încalcă grosolan Constituția, eludează rolul de unică putere legiuitoare în stat a Parlamentului României! CCR este cea care chemată fiind să protejeze supremația Constituției, încalcă cu nonșalanță Constituția!

Pe de altă parte,

Prin importanța sa majoră, ca sumă de principii și norme fundamentale de organizare și funcționare a statului, Constituția României trebuie să se bucure și de stabilitate. Când vorbim despre supremația Constituției, vorbim despre aplicarea sa obligatorie, iar aplicarea sa presupune, ca pentru orice normă juridică, să se facă o interpretare prealabilă. Interpretarea și aplicarea Constituției ținând cont în mod esențial de voința originară a legiuitorilor constituantei, de conținutul său concret, de principiile sale fundamentale.

Stabilitatea Constituției, stabilitatea conținutului său,  este un principiu fundamental al  Constituției, ține de esența sa. Principiul este relevat chiar de normele constituționale care stabilesc modalități și condiții de revizuire a Constituției, de modificare a conținutului său, proceduri foarte precise, laborioase și greu de realizat!

Or, CCR încalcă chiar esența Constituției atunci când, chemată fiind să aplice normele constituționale și pronunțând Decizii general obligatorii, creează o instabilitate vădită făcând o interpretare și o aplicare complet diferită, contrară și contradictorie, a normelor constituționale la intervale de timp scurte (sau chiar foarte scurte intervale dacă ne raportăm la ,,viața” unei Constituții!)!

Judecătorii CCR prin activitatea lor din ultimii ani au creat o nesănătoasă instabilitate în interpretarea și aplicarea Constituției, această instabilitate punând în discuție dacă supremația Constituției este respectată de către aceștia sau Constituția este doar expresia dorinței judecătorilor Curții !?

Fapte : judecătorii CCR legiferează, judecătorii CCR creează o instabilitate majoră prin activitatea contradictorie a Curții. Primă concluzie: CCR nesocotește supremația Constituției!

De ce o fac judecătorii CCR? Pentru că pot. O fac pentru că reglementările privitoare la organizarea și funcționarea Curții permit un astfel de comportament!

În concluzie, este nevoie să modificăm reglementările privitoare la organizarea și funcționarea CCR astfel încât CCR să își atingă scopul social major, cel de a proteja supremația Constituției, protejând astfel relațiile sociale esențiale privitoare la organizarea și funcționarea statului și protejarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale!

Trebuie să modificăm în așa fel aceste reglementări încât eventualele abuzuri ale judecătorilor Curții să nu mai fie posibile sau să fie mult mai greu de realizat, iar dacă totuși se întâmplă să apară astfel de abuzuri să avem mecanisme legale care să controleze și  să înlăture eventualele abuzuri!

Comments (0)

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *