Participare la Adunarea Uniunii Interparlamentare din 10-15 martie 2023
În perioada 10-15 martie 2023, am participat, din partea Camerei Deputaților, la cea de-a 146 Adunare a Uniunii Interparlamentare (UIP) şi reuniunile asociate, având ca temă de dezbatere „Promovarea coexistenţei paşnice şi a societăţilor incluzive: combaterea intoleranţei”. La acest eveniment, pe lângă lucrările din plenul Adunării, am luat parte la lucrările Comisiei pentru pace şi… (0 comment)