A fost adoptată Legea privind Organizarea şi funcţionarea consorţiilor administrative.

A fost adoptată Legea privind Organizarea şi funcţionarea consorţiilor administrative.
Like Tweet Pin it Share Share Email

Ieri, a fost adoptată, în Senatul României, Legea privind Organizarea şi funcţionarea consorţiilor administrative.

Pentru funcționarea eficientă a serviciilor publice din UAT-uri, pentru mai-binele fiecărui cetățean, s-a creat un nou mecanism de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, prin care se constituie consorţiile administrative, fără personalitate juridică.

Prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, unităţile administrativ- teritoriale care nu dispun de capacitate administrativă la nivel de personal specializat sau volumul de activitate de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale determină un grad de încărcare al personalului acestora de peste 100%, primesc sprijinul de la UAT-urile asociate.

Astfel, consorţiile administrative devin un mijloc de îmbunătăţire a eficienţei serviciilor publice şi a eficacităţii implementării investiţiilor,

I.)Se dezvolta un instrument care va încuraja autorităţile administraţiei publice locale (comune, oraşe mici şi mijlocii), ca, în mod voluntar, să se asocieze pentru a eficientiza utilizarea resurselor umane și a resurselor materiale pentru atingerea intereselor colectivităţilor locale

II.) Legea răspunde și nevoii de intervenție în cazul existenței unor situaţii de blocaj de la nivelul unor unităţi administrative-teritoriale, generate de dizolvarea consiliilor locale, asigurând funcţionalitatea autorităţilor administraţiei publice locale, prin preluarea, cu caracter temporar, până la organizarea alegerilor pentru constituirea noilor consilii locale, de către primar a activităţilor necesare pentru rezolvarea treburilor publice din comunităţile afectate.

Dă clic pentru a accesa 22L683FS.PDF

Comments (0)

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *