Participare la Adunarea Uniunii Interparlamentare din 10-15 martie 2023

Participare la Adunarea Uniunii Interparlamentare din 10-15 martie 2023
Like Tweet Pin it Share Share Email

În perioada 10-15 martie 2023, am participat, din partea Camerei Deputaților, la cea de-a 146 Adunare a Uniunii Interparlamentare (UIP) şi reuniunile asociate, având ca temă de dezbatere „Promovarea coexistenţei paşnice şi a societăţilor incluzive: combaterea intoleranţei”.

La acest eveniment, pe lângă lucrările din plenul Adunării, am luat parte la lucrările Comisiei pentru pace şi securitate internaţională şi la lucrările Comisiei pentru democraţie şi drepturile omului, care a avut pe agendă, printre altele, dezbaterea temei „Rolul parlamentelor în combaterea dezinformării şi a conţinutului instigator la ură în spaţiul cibernetic”.

În cadrul dezbaterii rezoluţiei „Criminalitatea informatică: noile riscuri la adresa securităţii globale”, la nivelul Comisiei pentru pace şi securitate internaţională am susţinut o serie de amendamente propuse de delegaţia GRUI, având ca obiectiv consolidarea dimensiunii drepturilor omului. Amendamentele pe care le-am susținut au fost adoptate cu majoritate de voturi, ele făcând apel, în principal, la o mai bună valorificare a instrumentelor internaţionale în vigoare, cu precădere a Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Convenţia de la Budapesta). În final, rezoluţia a fost adoptată de Adunarea UIP.

Adunarea a adoptat, de asemenea, la punctul de urgenţă, o rezoluţie consacrată crizelor umanitare grave care afectează popoarele din Afganistan, Republica Arabă Siriană, Ucraina, Yemen şi alte ţări, precum şi cu privire la vulnerabilitatea deosebită a femeilor şi a copiilor.

Finalul lucrărilor Adunării UIP a fost marcat de adoptarea Declaraţiei de la Manama „Promovarea coexistenţei paşnice şi a societăţilor incluzive: Combaterea intoleranţei”. Potrivit Global Peace Index 2022, publicat de Institutul pentru Economie şi Pace, un think tank global, lumea a atins cel mai scăzut punct de pace din ultimii 15 ani. În Declaraţie, parlamentarii se angajează să combată inegalitatea prin politici economice şi sociale bazate pe drepturi, care susţin egalitatea şi demnitatea fiecărei persoane. Totodată, Declaraţia îndeamnă parlamentarii să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă până în 2030.

De asemenea, a fost lansată o nouă campanie, Parlamente pentru Planetă, menită să mobilizeze parlamentele şi parlamentarii să acţioneze în caz de urgenţă climatică. Campania va încuraja parlamentele să contribuie la reducerea amprentei de carbon şi să devină instituţii mai ecologice. De asemenea, va sprijini parlamentele în eforturile lor de a pune în aplicare Acordul de la Paris privind clima prin intermediul legislaţiei, al bugetării şi al controlului acţiunilor guvernamentale.

Comments (0)

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *