Noua Curte Constituțională a României!

Noua Curte Constituțională a României!
Like Tweet Pin it Share Share Email

Actuala CCR, la reformă!

Ceea ce s-a întâmplat zilele acestea în activitatea CCR, cumulat cu  ceea ce a făcut această Curte în ultimii ani, deci boala cronică acutizată,  arată că se impune ca o necesitate regândirea arhitecturii  acestei instituții, regândirea modalității de desemnare a membrilor săi, regândirea raporturilor dintre CCR și Parlament!

Pe de o parte, avem nevoie de o Curte Constituțională puternică, o Nouă CCR cu adevărat independentă, membrii săi hotărând doar astfel cum Conștiința, Experiența profesională și Experiența de viață îi îndeamnă, fără nicio intervenție exterioară.  Pe de altă parte, și în egală măsură, membrii săi trebui să fie profesioniști respectați, să provină dintr-un corp de profesioniști care prin natura pregătirii academice și a experienței dobândită prin practicarea profesiei pentru  a crea o șansă reală ca deciziile și hotărârile adoptate să fie doar acelea prin care realizează  scopul ultim pentru care Curtea a fost înființată și funcționează –  să fie garantul supremației Constituției!

PNL trebuie să-și asume un proiect prin care CCR se profesionalizează, devine independentă și își respectă atribuțiile sale constituționale,  urmărind a-și atinge scopul său ultim : să  protejeze și, totodată,  să impună respectarea Constituției de către toți actorii Constituționali, atunci când legiferează sau își îndeplinesc un alt rol constituțional!

PNL trebuie să folosească  toate mijloacele pe care le are la dispoziție, fie ele de natură legislativă, administrativă sau politică, pentru a schimba ceea ce este de schimbat la această înaltă autoritate de rang constituțional!

Ne propunem, ne  asumăm public acest proiect, alocăm resurse umane, strângem în jurul proiectului toate forțele care își doresc acest lucru și de care avem nevoie. Folosim toate mijloacele pentru a revizui Constituția și pentru a schimba legislația specială!

Este dificil?

Nu este doar dificil, ESTE FOARTE DIFICIL!

Dar suntem nevoiți să încercăm reformarea CCR!

Noua CCR, în mod schematic:

 • 15 membri, doar 9 în prezent, vor compune CCR! O Curte cu un număr mai mare de membri va face mai dificilă reușita oricărei posibile încercări de a influența in mod negativ deciziile și hotărârile Curții prin influențarea, de la om la om, a judecătorilor membri.
 • Desemnarea membrilor CCR se va face de către reprezentanții tuturor celor 3 puteri în stat! 5+5+5 – Puterea legislativă, Puterea executivă, Puterea judecătorească – realizând un echilibru deplin și necesar între acestea, în ceea ce privește stabilirea compunerii CCR!
 • 5 membri desemnați de către Parlament, prin hotărâre luată în Plenul reunit al Senatului și Camerei deputaților, cu votul unei majorități calificate de 2/3 dintre parlamentari. Această majoritate calificată va impune desemnarea unor membri CCR acceptați nu doar de partidul la putere, ci și de o bună parte din opoziție. Astfel, desemnarea va avea o conotație politică partizană temperată! Judecătorii desemnați având o mai mare independență raportată la vreun partid politic, se va păstra un mai bun echilibru în ceea ce privește ,,acceptabilitatea generală”, precum și calitatea profesională și umană, se va impune un caracter de ,,echilibru” al numirilor.
 • 5 membri desemnați de către puterea judecătorească, prin hotărâre luată în Plenul reunit al CSM, cu votul unei majorități calificate de 2/3 dintre membri, la propunerea ICCJ. ICCJ desemnând candidații în ședință publică în prezența tuturor judecătorilor de la ICCJ. Această majoritate calificată va impune desemnarea unor membri acceptați atât de către membrii CSM, cât și de judecătorii ICCJ. Astfel, desemnarea va fi făcută pe criterii de respect profesional și personal, puterea judecătorească fiind bine reprezentată în CCR.
 • 5 membri desemnați de către Puterea executivă, prin hotărâre luată de către Guvern, la propunerea Președintelui României. Doar Președintele poate desemna candidați și numai Guvernul poate desemna membri CCR, putând refuza desemnarea oricărui candidat. Astfel, procesul de desemnare va un caracter de echilibru, indiferent dacă, și mai ales dacă, Guvernul și Președintele se află în situația în care Președintele a fost susținut de un partid aflat în opoziție cu Guvernul prezent! În cazul imposibilității de desemnare, a unui blocaj datorat refuzului repetat (de cel puțin 3 ori, în 3 săptămâni succesive), membrii sau membrul (în cazul în care conflictul negativ vizează un singur membru din cei 5!) vor fi desemnați de către Parlament urmând procedura de desemnare a membrilor desemnați, de drept, de către Parlament!
 • 5 ani este durata mandatului judecătorului CCR, cu posibilitatea desemnării și pentru un al doilea mandat de membru al CCR. Este o responsabilizare a membrului CCR prin oferirea acestei posibilități de a ocupa și un al doilea mandat! Soluția oferă și posibilitatea de a înlocui, după o perioadă rezonabilă, nu foarte lungă, 5 ani, dar o perioadă care conferă și stabilitate Curții, membrii neperformanți. (De analizat și dezvoltat! Pentru situații excepționale Mandatul poate fi întrerupt prin revocare, revocare pe care o poate face doar CCR prin votul a ¾ din membrii CCR! – nu poți lăsa revocarea la dispoziția puterii care l-a desemna pe judecătort, dă dependență și creează instabilitate!)
 • Completarea ca urmare a încetării sau revocării mandatului se face în termen de 3 luni, urmând aceleași reguli privitoare la cine și cum desemnează membrul. Mandatul membrului nou desemnat are lungimea restului de mandat care a încetat sau a fost revocat.
 • Atunci când mandatele ajung la termen, la sfârșitul perioadei de 5 ani, acestea se prelungesc de drept până la desemnarea noilor membri!
 • 25 de ani de experiență profesională. Membrii desemnați trebuie să aibă o bună experiență și pregătire profesională, trebuie să aibă experiență de viață și o bună pregătire academică, iar experiența profesională să fie una relevantă. Așadar, se impune ca membrii CCR să aibă o experiență efectivă de minimum 25 de ani în profesiile de avocat, magistrat sau în învățământul juridic superior.
 • 1 an este lungimea mandatului de președinte al CCR, mandat care nu poate fi reînnoit. Președintele este ales, cu majoritate simplă, cu votul a cel puțin 8 membri ai CCR.
 • Deciziile și Hotărârile CCR se iau cu votul unei majorități calificate de 2/3 dintre membri CCR, pentru a da stabilitate și consistență, a da greutate practicii  Curții.
 • Deciziile și Hotărârile CCR pot fi infirmate de către Parlament cu o majoritate calificată de 2/3 dintre parlamentari. (De analizat și dezvoltat, privind necesitatea și metoda : Hotărârile care privesc în mod direct persoane(eliberare din funcție, revocare, numirea în funcție…) pot fi infirmate de către ICCJ în complet format din toți judecătorii acestei curți, cu votul unei majorități calificate de 2/3 dintre membrii acesteia!)
 • Mandatele tuturor membrilor actuali ai CCR încetează la data constituirii Noua CCR, după desemnarea noilor judecători!

 

Cum?  Prin : Revizuirea Constituției, modificarea Legii nr.47/1992 și, pe cale de consecință, modificarea legislației speciale privitoare la funcționarea Guvernului, CSM-ului, Președinției României!


Trăgând linie, mulți vor spune că este un Proiect imposibil și vor trage concluzia că ,,NU MERITĂ”!

Vor spune, că dacă totuși se va întâmpla, se va întâmpla ,,CÂNDVA ÎN VIITOR”, de ce să ne pierdem vremea! Cârcotașii vor argumenta că ,,CONSUMĂM AIUREA RESURSE”, că ,,PE ROMÂNI NU-I INTERESEAZĂ ACEST SUBIECT(îi interesează doar salarii, pensii…)”! Vor spune ,, NU NE ADUCE NIMIC!”.  Vor spune ,, NU AM REUȘIT SĂ REVIZUIM CONSTITUȚIA CU USL-ul DE 65%, CUM O FACEM ACUM?”. Alții, mai ,,hârșiți, mai trecuți prin viață”, vor spune ,,HM! NE-O FI ȘI NOUĂ BUNĂ AȘA CUM E ACUM!”…


Viața DOAR băltește cu astfel de raționamente și reacții! Aparent cârcotașii au dreptate, dar este reacția românului care nu are proiecte de viitor, care doar există, pentru care există doar ACUM!

Nevoia socială există, modificare structurii și a funcționării CCR este percepută de foarte mulți ca fiind o nevoie prezentă. Tema este una importantă, ea trebuie abordată HOTĂRÂT!

 Avem o șansă, să nu o irosim!

Comments (0)

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *