Am simplificat si eficientizat Legea Achizitiilor Publice!

Am simplificat si eficientizat Legea Achizitiilor Publice!
Like Tweet Pin it Share Share Email

Inițiativa legislativă, pe care am elaborat-o alături de colegii mei și care aduce modificări importante legilor achizițiilor publice, a fost votată astăzi în Camera Deputaților, după ce a fost adoptată de Comisia juridică și Comisia pentru industrii și servicii!

Proiectul legislativ va reprezenta un pilon major în ceea ce privește stabilitatea și funcționarea eficientă a sectorului achizițiilor publice!

 Modificările pe care le-am propus sunt unele complexe și vin să rezolve principalele probleme cu care se confruntă domeniul achizițiilor publice, conferind claritate și previzibilitate și eliminând blocajele existente în prezent!
 Una dintre cele mai importante modificări se referă la ajustarea prețurilor contractelor în cazul în care piața este afectată de anumite evenimente care cresc ori diminuează semnificativ indicii de preț relevanți. Astfel, se introduce o măsură de protecție atât pentru contractant, cât și pentru autoritatea contractantă, pe de-o parte, iar pe de altă parte este eliminat riscul abandonării lucrărilor de către contractanți din cauza faptului că o eventuală continuare a acestora nu ar fi rentabilă din punct de vedere financiar.
 O altă modificare importantă se referă la modul de stabilire a ofertei celei mai avantajoase. Până acum, oferta cea mai avantajoasă era determinată prin raportare la prețul ori costul cel mai scăzut, lucru care nu garanta și o executare calitativă a contractului. Prin acest proiect de lege am schimbat ordinea de prioritate în ceea ce privește criteriile care determină cea mai avantajoasă ofertă, pe primele locuri poziționându-se „cel mai bun raport calitate-preț” și „cel mai bun raport calitate-cost”.
 Totodată, această inițiativă legislativă aduce modificări și în privința unor norme care, de multe ori, erau supuse unor interpretări eronate, iar prin clarificarea acestora cadrul legal al achizițiilor publice devine unul stabil și previzibil pentru toți actorii implicați.
 În același timp, în contextul Planului Național de Redresare și Reziliență, această inițiativă legislativă va contribui major în ceea ce privește facilitarea accesării fondurilor europene și implementării proiectelor din PNRR!

Comments (0)

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *